ด้วยประสบการ์ณเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี ของการจัดตั้ง มิสเตอร์ เวิร์คเพอร์มิท แอนด์ บุคคีพปิ้ง ในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีประสบการ์ณและมีทักษะ พร้อมที่จะใ้ห้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่่างๆเพื่อให้กิจการของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการทราบ”วิธีการทำธุรกิจในประเทศไทยและการจัดตั้งบริษัทในไทย” ทำอย่างไร

One Year Visa

– วีซ่าธรุกิจ
– วีซ่าแต่งงาน
– วีซ่าRetirement (Non – Immigrant O)
T.B.D.

การยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

– การยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)
– การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
T.B.D.

การจดทะเบียนบริษัท

– การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย
– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคุล
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม
T.B.D.

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺฺฺB.O.I)

– การขออนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)
T.B.D.

จดทะเบียนอื่นๆ

– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ประกันสังคม
T.B.D.

บริการอื่นๆ

– การจดทะเบียนหมายเลขผู้เสียภาษี
– การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
– การขอใบอนุญาตอาหาร
– การขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
T.B.D.

Call us today at 02 043 2112 or Email us at info@bookkeeping.co.th

It is our objective to provide all clients with a service that is not only of the highest quality but delivered promptly
and efficiently to maximise their experience.

ข่าวสารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัย ม.38
ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการตรวจคนเข้าเมือง สถานทูตอินโดนีเซีย พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.สตม.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้การต้อนรับทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ